>>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ/ το προσωπικό

 

 

 

 

Η εταιρεία μας για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις διαθέτει:
Τέλος φροντίζοντας σήμερα για την κατάκτηση της τεχνολογίας του αύριο, η εταιρεία μας συμμετέχει από την ίδρυσή της σε ερευνητικά και επιδεικτικά προγράμματα της ΕΟΚ.