Η Εταιρία μας σε όλη την μέχρι τώρα πορεία της, έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Μερικά από αυτά είναι:

 

Η Εταιρία μας συμμετείχε πρόσφατα σε δύο ακόμη έργα, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Επιδοτούμενων προγραμμάτων:

 

Για λεπτομέριες www.rosolar.aua.gr

 

Για λεπτομέριες www.prodes-project.org

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ