Έργα
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρία, από την ίδρυσή της, έχει αναλάβει και εκτελέσει μεγάλα και σημαντικά έργα στην Ελληνική και διεθνή βιομηχανία. Μερικά μόνο από αυτά είναι:

 

  • Coca-Cola Bottlers Bihor S.R.L, Oradea, Romania:

Κλιματισμός γραφείων, αερισμός χώρων παραγωγής και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

  • Coca-Cola Bottlers Iasi S.R.L, Iasi, Romania:

Κλιματισμός γραφείων, αερισμός χώρων παραγωγής και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 450RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στην Timisoara. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Αερισμοί χώρων παραγωγής.

  • Coca-Cola Bottlers Oryel S.R.L, Oryel, Russia:

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 250RT. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Αερισμοί χώρων παραγωγής.

  • Sofia Beverage C.O.A.D, Sofia, Burgaria:

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 350RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στη Sofia. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων, αερισμοί χώρων παραγωγής.

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 300RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στο Novosibirsk. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Αερισμοί χώρων παραγωγής.

  • IBP ''Beograde'' A.D, Belgrade:

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 200RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στο Βελιγράδι.

  • Pivara Skopje, Fyrom:

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 400RT για τις ανάγκες του εργοστασίου στα Σκόπια.

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 820RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στη Νιγηρία.

  • Beta-Plastics Division, Lagos, Nigeria:

Κατασκευή και εγκατάσταση κεντρικού ψυχροστασίου γλυκόλης ισχύος 100 RT για τις ανάγκες του νέου εργοστασίου στη Νιγηρία.

  • Chipita International

Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων και κατασκευή και εγκατάσταση του νέου θαλάμου προθέρμανσης Α’ υλών, στο εργαστάσιο Λαμίας.

Κατασκευή τριών ψυκτικών θαλάμων για τις ανάγκες του Α Εργοστασίου.

Κατασκευή έξι ψυκτικών θαλάμων με ανοξείδωτα panels για τις ανάγκες του Β Εργοστασίου.

Κατασκευή τεσσάρων ψυκτικών θαλάμων, ενός θαλάμου συντήρησης Α' υλών και ενός θαλάμου ζύμης για τις ανάγκες του Γ Εργοστασίου .

Κατασκευή τριών ψυκτικών θαλάμων με ανοξείδωτα panels για τις ανάγκες του εργοστασίου στο Βουκουρέστι, Chipita Romania S.R.L.

Κατασκευή τριών ψυκτικών θαλάμων με ανοξείδωτα panels για τις ανάγκες του εργοστασίου στη Σόφια, Chipita Bulgaria S.R.L.

  • Ε.Ι.Παπαδόπουλος, Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής, Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού ισχύος 55RT σε χώρο συσκευασίας, για τις ανάγκες του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη.

Προμήθεια και εγκατάσταση Ψυκτικού εξοπλισμού 20RT στο χώρο σοκολατούχων, στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης.

 

Προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού ψυκτικής ισχύος 32RT για τη βελτίωση του χώρου ωρίμανσης ψωμιού στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού στο θάλαμο αποθήκευσης δημητριακών στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Προμήθεια ψύκτη και εναλλάκτη για το σύστημα ψύξης Tricool, στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση  συστήματος κλιματισμού ψυκτικής ισχύος 100RT στο χώρο του ζυμωτηρίου στο εργοστάσιο Οινοφύτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, αερισμού και φιλτραρίσματος του αέρα, ψυκτική ισχύς ψυχροστασίου 518RT.

  • Ψυγεία ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ.

Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου, καταγραφής, αυτοματοποίησης και τηλεδιαχείρησης ψυκτικής εγκατάστασης ( σύστημα SCADA ).

>>ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ/ τα έργα
τα έργα